Nitovacie matice

Nitovacie matice slúžia na vytvorenie závitu do plechov alebo iných materiálov, ktoré sú príliš tenké, prípadne z iných dôvodov nevhodné pre vyrezávanie závitu. Ide o jednoduchú a rýchlu technológiu so širokou škálou možností použitia.
Nitovacou maticou je možné spojiť viac materiálov.