Štrukturálne

Štrukturálne trhacie nity sa od štandardných nitov odlišujú aktívnou úlohou, ktorú má tŕň v spoji po aplikácii nitu. Tŕň je po aplikácii uzavretý vo vnútri tela, čo umožňuje dosiahnutie vyšších mechanických vlastností najmä v strihu. Najvhodnejší typ štrukturálneho nitu musí byť zvolený na základe špecifických požiadaviek: pevnosť v strihu, pevnosť v ťahu, odolnosť proti rotácii atď. Sariv navrhuje a vyrába šesť typov štrukturálnych nitov, z ktorých každý dokonale spĺňa konkrétne požiadavky.