Zdvihové naváranie

KONVENČNÁ TECHNOLÓGIA

Zdvihové oblúkové zváranie je zvárací postup pre maximálne zaťaženie. Umožňuje zváranie zvarových spojovacích prvkov medzi nimi. Priemer 6 mm a 25 mm. Celý zvárací proces je riadený a monitorovaný elektronickým zdrojom energie.

Tento postup vytvára vysoko kvalitné zvárané spoje a osvedčil sa v oceľovej konštrukcii, strojárstve, stavbe lodí, konštrukcii prefabrikovaných dielov zo železobetónu, konštrukcii dverí a okien, pozemnom a inžinierskom staviteľstve, stavbách armatúr a potrubí.