AVC

Technická špecifikácia:

  • prevádzková teplota medzi -20 ° C do + 60 ° C
  • maximálna rýchlosť 4 km / h
  • použitie: ručné vozíky pre ťažké náklady
  • dobrá odolnosť proti opotrebeniu, otrasom, tukom a rade ropných produktov
  • je potrebné sa vyhnúť kontaktu s nasýtenou parou, kyselinami, silnými zásadami, chlórovanými rozpúšťadlami
  • náboj s guľôčkovými ložiskami (AVC), náboj určený pre guľôčkové ložiská (AVC / S)