SRM

TECHNOLÓGIA BUDÚCNOSTI

Patentovaný proces zvárania kolíkov SRM (patent č.: 10 2004 051 389) v spojení s inovatívnym univerzálnym zvarovým kolíkom HZ-1 s rovnou čelnou stranou a centrovacím hrotom (patent č. 10 2006 016 553) umožňuje zvary 1:10 miesto 1: 4 ako predtým. V tomto procese už nie je potrebné použitie keramických krúžkov.

Početné výhody, ktoré prináša postup SRM, otvárajú úplne nové možnosti použitia, najmä v automatizovaných prevádzkach a veľkoobjemovej výrobe súčastí.