Sarilock Plus

Štrukturálny trhací nit Sarilock Plus

Štrukturálny nit Sarilock Plus vykazuje vyššie hodnoty pevnosti v ťahu a v strihu v porovnaní so Sarilockom, vďaka použitiu ocele s vyšším obsahom uhlíka. Po zanitovaní Sarilock Plus sa tŕň zablokuje pomocou drážkovania, vďaka ktorému je nit odolný proti vibráciám. Tento nit má veľkú upínaciu silu, čím vytvára mimoriadne pevné spoje.

Používa sa hlavne pri výrobe dopravných prostriedkov napr. automobilov, autobusov, vlakových súprav a lanoviek. Ďalšie využitie je pri výrobe kovových konštrukcií, ako sú lešenia, regály a pod.